eMagyarország pont

Móricz Zsigmond Művelődési Ház és Könyvtár

Zagyvarékason a közművelődési feladatokat a Móricz Zsigmond Művelődési Ház és Könyvtár látja el. Gazdálkodását részben önállóan, költségvetési keretből végzi. Fenntartója Zagyvarékas Község Önkormányzata.

2000-ben, a Millennium évében az intézmény a Móricz Zsigmond Művelődési Ház és Könyvtár elnevezést kapta. Az intézmény betölti a közművelődés feladatait, de a gazdasági- társadalmi változások szükségszerűvé teszik tevékenységének a közigényhez, a változó körülményekhez való igazítását.  Lehetőségeket kell teremteni az újabb közművelődési igények kielégítésére a szabadidő módosuló eltöltésére.  Szükséges feladat a helyi kulturális, közművelődési, szabadidős igények kielégítése, programok szervezése, kisközösségek kialakítása, a munkanélküliek és a fogyatékkal élők segítése.

A könyvtár feladata, hogy közművelődési könyvtári szolgáltatásaival elősegítse a lakosság általános és szakműveltségének gyarapodását, elősegítse a felnőttek és a gyermekek iskolán kívüli művelődési, olvasási igényeinek kielégítését.

Az eMagyarország Pont neve: Móricz Zsigmond Művelődési Ház és Könyvtár
Elérhetősége: 5051. Zagyvarékas, Fekete Lajos út 1.
Telefon/fax: 56/540-029
E-mail: konyvtar@zagyvarekas.hu

Az eMagyarország Pont bemutatása:
6 db számítógép TFT monitorral, fejhallgatóval, mikrofonnal, webkamerával, valamint a hozzá tartozó szoftverekkel - MS Office 2007, Microsoft Windows 7, ESET NOD32 Antivírus, NERO 9, multifunkcionális nyomtató, lézernyomtató és WIFI router áll rendelkezésére a használóknak.
A fogyatékkal élők részére az egyik számítógépre Jaws for Windows képernyőolvasó program van telepítve, valamint SENSE Wiev olvasókészülék is segítik a gyengén látókat.
Az előadásokhoz, rendezvényekhez, video projektort és projektor vásznat vettünk.
A rendszer zavartalan használata érdekében szünetmentes tápegységet is beiktattunk a gépekhez.
Lehetőség van szkennelésre, nyomtatásra, faxolásra, laminálásra, fénymásolásra is.
A későbbiekben vonalkód használatát is tervezzük, melyhez a vonalkód olvasót már megvásároltuk.
A könyvtárban 3 db klíma berendezés felszerelésére is sor került, mellyel a nyári kánikulában kellemes légkörben várjuk a könyvtárlátogatóinkat.

A könyvtár szolgáltatásai
- Könyvtárlátogatás, a gyűjtemény helyben használata.
- Szaktájékoztatás: állományfeltáró eszközök (katalógusok), kézikönyvtár és helyismereti gyűjtemény használata.
- Információ a könyvtár és könyvtári rendszer szolgáltatásairól.
- Tájékoztatás a könyvtár állományáról.
- Könyvtári dokumentumok meghatározott körének kölcsönzése, a kölcsönzési határidő meghosszabbítása, könyvtárközi kölcsönzés.
- CD-ROM-ok helyben használata.
- Fogyatékkal élők számára olvasókészülék használata
- Előjegyzés
- Számítógép és Internet-használat
- Nyomtatás, másolás
- Előzetes bejelentkezés alapján csoportok fogadása, csoportos könyvtári foglalkozások tartása.
- Rendezvények szervezése, könyvvásárok, kiállítások rendezése.
A könyvtár alaptevékenység keretében elvégzendő feladatai
- A könyvtárban az olvasási és könyvtárhasználati kultúra terjesztése a teljes lakosság körében
- A könyvtár dokumentumtípusai: könyv, folyóirat, CD, DVD, videokazetta, hanglemez
- Beszerzés forrásai: szabad vásárlás, Könyvtárellátó(KELLO), ajándék
- Megőrizni és hozzáférhetővé tenni azokat a könyvtári dokumentumokat, amelyek az egyetemes és a nemzeti kultúra, valamint a település kultúrája, fejlődése szempontjából jelentősek
- A könyvtár állományának folyamatos gyarapítása, különös tekintettel a megyei vonatkozású és a helyismereti anyagokra
- A dokumentumok nyilvántartásba vétele, formai és tartalmi feltárása;
- számítógépes adatbázis építése
- A gyűjtemény megőrzése, védelme, karbantartása.
- A fölöslegessé vált, elhasználódott dokumentumok törlése.
- A dokumentumok kölcsönzése, helyben használatának biztosítása, másolatszolgáltatás.
- Könyvtárközi kölcsönzés
- Tájékoztatás, helyismereti, közéleti, közhasznú információk nyújtása
- Közösségi rendezvények szervezése
(író-olvasó találkozó, szabadidős foglalkozások, kiállítások)
- Az Önkormányzat lapjának, a Zagyvarékasi Hírmondónak anyaggyűjtés és azok összeállítása.

A könyvtár nyitva tartási ideje:
  délelőtt délután
kedd: 10,00 – 12,00 12,30 – 18,00
szerda: 10,00 – 12,00 12,30 – 18,00
csütörtök: 10,00 – 12,00 12,30 – 18,00
péntek: zárva 13,00 – 18,00

A művelődési ház igény szerint tart nyitva.
Térítésmentes szolgáltatások megnevezése: eÜgyintézés

Számítógépes szolgáltatások:
Szövegszerkesztés 100,- Ft/oldal
Szkennelés 30,- Ft/oldal
Számítógépes nyomtatás – fekete-fehér, csak szöveg 20,- Ft/oldal
Számítógépes nyomtatás – fekete-fehér, képpel 80,- Ft/oldal
Számítógépes nyomtatás – színes, csak szöveg 70,- Ft/oldal
Számítógépes nyomtatás, fénymásolás – színes, képpel 150,- Ft/oldal
Számítógép használat 100,- Ft/óra
Fax
Küldés: az első oldal Mo. 300,- Ft
Minden további oldal Mo. 50,- Ft
Küldés: az első oldal külföld 600,- Ft
Minden további oldal külföld 100,- Ft
Fogadás/oldal 100,- Ft
Fénymásolás
A/4-es, egyoldalas 15,- Ft/lap
A/4-es, kétoldalas 20,- Ft/lap
A/3-as, egy oldalas 30,- Ft/lap
A/3-as, kétoldalas 40,- Ft/lap
Kicsinyítés 30,- Ft/lap
Nagyítás 50,- Ft/lap

eTanácsadó neve, elérhetősége: Csasztvanné Ballók Éva
Telefon/fax: 56/540-029
Mobil: 20/932-8711
E-mail: konyvtar@zagyvarekas.hu