Interaktív táblák a zagyvarékasi iskolában

zagyvarekas.hu, 2011, május 12 - 12:13

Zagyvarékas község önkormányzata, pályázatot nyújtott be a közoktatás informatikai infrastruktúrájának fejlesztése érdekében. A pályázat eredményes volt így „A zagyvarékasi Damjanich János Általános Iskola informatikai infrastruktúrájának fejlesztése” című TIOP-1.1.1/07/1-2008-0045 pályázaton elnyert támogatás összege 10.328.393 Ft. Ezt az összeget elsősorban eszközbeszerzésre kellett fordítani, de fedezni kellet a felmerülő bérköltségeket illetve a nyilvánosságbiztosítás iratkezelés valamint a pedagógus továbbképzés során keletkezett költségeket is.

Az alább felsorolt eszközök kerültek beszerzésre: 1 db szoftver, 1 db szervercsomag, 1 db WIFI, 16 db multimédiás PC, 8 db tantermi csomag. A 8 db tantermi csomag tartalmazza az interaktív táblákat és annak tartozékait, amelyeket a szakemberek a kijelölt termekben felszereltek.

Ezt követően megtörtént a pedagógusok továbbképzése. Minden pedagógus számára nagy volt a kihívás, hiszen a hagyományos táblát felváltotta a digitális tábla. Pedagógusaink rugalmasságát bizonyítja, hogy részükről nem az elutasítás, hanem inkább a korszerű technika elsajátításának igénye érvényesült.

Az eddigiektől eltérően több felkészülést kíván a pedagógustól egy-egy tanóra megtartása interaktív tábla segítségével, mint ha hagyományos táblát használna. Azonban jóval több lehetőség rejlik a digitális tananyagban, mint amennyit a hagyományos tábla tud nyújtani. A gyerekek körében nagyon népszerű, az újdonság erejével hat rájuk egy-egy interaktív táblás tanóra.

2010. november 30-án a TIOP pályázat zárásaként projektzáró napot tartott a zagyvarékasi Damjanich János Általános Iskola. A rendezvényt Polónyi László igazgató nyitotta meg, ezt követően Dr. Gazsó Balázs László Zagyvarékas Község alpolgármestere osztotta meg gondolatait a jelenlévőkkel. A megnyitót követően ismét Polónyi László, mint projektmenedzser tartott előadást a pályázat megvalósulásáról. A záró rendezvény színvonalát emelte az iskola két pedagógusának Kézérné Tótok Bernadettnek valamint Polónyi Katalinnak interaktív táblával tartott prezentációja.

A Damjanich János Általános Iskola azt az elvet vallja, amelyet Szent-Györgyi Albert fogalmazott meg: „Olyan lesz a jövő, mint amilyen a ma iskolája”.

Jánosi Lászlóné
pénzügyi munkatárs